Miesiąc: Lipiec 2017

Archiwista [cz. 2 – Projekt GUI]

GUI — Graphical user interface, czyli graficzny interfejs użytkownika. Czy jest nam potrzebny akurat w tej aplikacji? Nie, ale znacznie poprawi dostępność aplikacji. Jeżeli dobrze napiszemy program, to sposób jego prezentacji nie ma znaczenia, dlatego że aplikacja powinna działać z interfejsem graficznym jak i bez niego.

Archiwista [cz. 1 – Planowanie]

Jakiś czas temu na zajęciach z programowania prowadzący wspomniał o programie, który napisał. Jego zasada działania była prosta – kiedy użytkownik naciśnie kombinację klawiszy ctrl + s (zazwyczaj jest to skrót zapisu), program automatycznie przeszukuje pliki wyznaczonego projektu i pakuje wszystkie pliki źródłowe do archiwum.

Hello World!

Jak każdą przygodę z nowym językiem programowania tak i tutaj zacznę od standardowego „Hello World!”. Poniżej postaram się przedstawić moją wizję tego bloga. Dlaczego zdecydowałem się go założyć, co będę na nim umieszczał, w jaki sposób będzie prezentowana treść oraz kiedy można się spodziewać kolejnych wpisów.
Translate »