Studia magisterskie – Pierwsze wrażenia

26 lutego 2018 rozpocząłem studia drugiego stopnia na Wydziale Informatyki. Tym wpisem chcę przedstawić moje pierwsze wrażenia, względem studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty

Zajęcia zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia wyglądają tak samo. Jeżeli chodzi o ich formę. Co prawda wykładowcy zakładają, że posiadamy już pewną wiedzę i wymagają jej od nas. Tym sposobem wychodzą nasze wszystkie zaległości. Co nie jest takie złe, ponieważ pozwala to załatać wszystkie braki, jakie możemy posiadać. Mogę śmiało powiedzieć, że przedmioty nie różnią się za dużo od tych na pierwszym stopniu. Większy nacisk jest kładziony na używanie istniejących metod i narzędzi, niż na zrozumienie jak dana metoda działa i jak ją zaimplementować.

Różnice pomiędzy pierwszym a drugim stopniem

Jedną z większych różnic jest ilość semestrów. Studia pierwszego stopnia mają siedem semestrów a drugiego tylko trzy. Niestety jako student, który studiował już na tym wydziale na pierwszym stopniu mam pewne wątpliwości co do przekazywanego materiału. Na studia drugiego stopnia mogą się zapisać osoby z kierunków pokrewnych, jak i zupełnie innych, po sprawdzeniu ich umiejętności. Przedmioty przez to skupiają się na podstawach, co jest czystą powtórką, w przypadku kogoś, kto ukończył ten kierunek. Oczywiście nie można tak powiedzieć o wszystkich przedmiotach. Niektóre przedmioty nie wymagają wiedzy z pierwszego stopnia, dzięki czemu wykładany jest nowy materiał.

Podsumowując

Po pierwszych dwóch miesiącach odczuwam niedosyt, jeżeli chodzi o drugi stopień. Zapisując się, dobrze wiedziałem o tym, że nie poznam tutaj najnowszych technologii, nie poznam nieznanych mi technik programowania. Jednak jest kilka przedmiotów, które są fajne, pokazują one jak wykorzystywać istniejące rzeczy do tak, aby otrzymać dany efekt. Niestety nie mogę tego powiedzieć o każdym przedmiocie, większość jest, krótko mówiąc, słaba lub beznadziejna. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wspominając już tutaj o formie ich zaliczenia, która jest katastroficzna i powinna zostać zmieniona. Niestety starsi wykładowcy wykładający już ten przedmiot N-ty raz i uczący starymi metodami, które nie działają i nie zachęcają studentów do spędzenia czasu na uczelni. To już jest wina naszego zepsutego/przestarzałego systemu edukacji.

Tags:,

Dodaj komentarz

Translate »