Wraz z zapisem się na studia drugiego stopnia zmienił się sposób logowania do systemu. W związku z tym w tym tygodniu zmodyfikowałem mechanizm logowania do systemu e-Dziekanat.