Tag: WPF

Archiwista [cz. 8 – Poprawki]

W tym tygodniu skupiłem się głównie na doskonaleniu istniejącej funkcjonalności. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było przerobienie Managera w taki sposób, aby istniała możliwość zwrócenia skrótów. Dodatkowo podczas wyboru ścieżki dostępu do pliku „.sln” tekst był wyrównany do lewej strony. Zmieniłem, aby był wyrównywany do prawej. Dzięki temu jesteśmy świadomi, czy wybraliśmy odpowiedni plik bez konieczności

Archiwista [cz. 7 – Skrót klawiszowy]

Jedną z kluczowych funkcjonalności aplikacji jest tworzenie kopii zapasowych plików źródłowych. Za każdym razem, gdy użytkownik przyciśnie skrót klawiszowy program ma rozpocząć proces archiwizacji. W tym wpisie przedstawię etapy tworzenia klas, które pozwolą na nasłuchiwanie klawiatury oraz interpretację skrótów.

Archiwista [cz. 4 – Główny wygląd aplikacji]

Kolejnym krokiem będzie stworzenie głównego szablonu aplikacji, który posłuży później do łatwego dodawania nowych funkcjonalności. Pierwszą rzeczą, którą zrobię będzie podzielenie okna na 2 części za pomocą Grid pozwoli mi to uzyskać 2 kolumny dzięki czemu wydziele przestrzeń na menu oraz część główną, w której będą wyświetlane strony aplikacji.
Translate »